Wij werken voor bedrijven, organisaties en particulieren, veelal op leidinggevende posities. Wij begeleiden hen bij impasses en conflicten, kwesties waarbij mensen betrokken zijn, zoals:

-  arbeidszaken en ontslag voor werkgever en werknemer
-  zakelijke samenwerking
-  interne impasses binnen bedrijven bij voorbeeld tussen organen of binnen Raden van Bestuur
-  medische ethiek en gezondheidsrecht
-  reïntegratie voor werkgever en werknemer
-  bemiddeling en mediation

Op onder meer deze gebieden kunt u ons raadplegen voor advocatuurlijke diensten en voor Dynalaw® conflictmanagement.