Over conflicten wordt meestal negatief geoordeeld. Dat is onnodig en jammer. Conflicten zijn normale verschijnselen, zowel in de samenleving als in de natuur. Het zijn gezonde symptomen, bijverschijnselen van veranderings- en ontwikkelingsprocessen. Conflicten zijn complex, maar leerzaam. Zij stellen mensen voor de keus er slachtoffer of meester van te worden. Het zijn kaders om grenzen te verleggen en de top van iemands mogelijkheden te bereiken. Vergelijk het met een sportwedstrijd (een kunstmatig gecreëerd conflict).
In Japanse vechtsporten wordt de kracht, de energie van de tegenstander, gebruikt om deze ten val te brengen. Op vergelijkbare manier kunnen de heftige krachten, die zich in conflictsituaties voordoen, nuttig gebruikt worden. Die energie hoeft niet te worden verspild.
Een conflict is niet een belastend probleem, maar een aantrekkelijke, leerzame uitdaging, een situatie, die het mogelijk maakt beleidsdoelstellingen versneld te verwezenlijken.

De Savornin Lohman Advocatuur is daarmee in staat het overgrote deel van de behandelde zaken binnen drie tot vier maanden uit de wereld te helpen. Langdurige gerechtelijke procedures blijken daarvoor vrijwel nooit nodig.

Meester worden over een conflict is er sterker, wijzer en zonder negatief gevoel uitkomen. Het is een topprestatie leveren. Dit is 'strategisch conflictmanagement'.


PRINCIPES VOOR HANTERING VAN IMPASSES EN CONFLICTEN

  1. Maak een grondige analyse van de posities van alle betrokkenen, ook die van uzelf
  2. Verval niet in hetzelfde gedrag als de tegenpartij
  3. Parkeer negatieve emoties
  4. Gebruik zakelijke argumenten
  5. Neem de leiding en behoud die - wees pro-actief in plaats van re-actief
  6. Zorg dat iedere volgende stap een duurzaam voldaan gevoel oplevert
  7. Handel vanuit zelfrespect, respecteer alle betrokkenen, ook het conflict


THE LOHMAN CABBAGE CONFLICT MODEL

Dit vormt de basis van Dynalaw® conflictmanagement.De doorsnede van de rode kool symboliseert de 'anatomie' van een conflict voor degene die in een conflict betrokken is. Conflicten hebben een zichtbare buitenkant, de rechten en verplichtingen die bestaan of geclaimd worden, en onzichtbare binnenste bladen - emoties, verborgen agenda's, belangen en machtsspel - die onderling sterk verweven kunnen zijn. Alle aspecten (binnen- en buitenkant) van het conflict spruiten voort uit de kern, het hart van het conflict, dat de potentie heeft om uit te groeien. (De kern van de cabbage wordt stengel, vormt bloemen en zaad.)
Een conflict is als een spannend toneelstuk. Iedere betrokkene is een van de acteurs op het podium. Een cliënt/acteur, die een advocaat raadpleegt, heeft er duurzaam belang bij als hij zijn 'rol' op het toneelpodium sterker weet te spelen. Recht halen of gelijk krijgen jegens één of enkele medeacteurs levert alleen korte termijn resultaat op. Rechterlijke uitspraken gaan alleen over de zichtbare buitenkant van conflicten. Meestal blokkeren ze de doorgroei van de kern van het conflict. Soms is een rechterlijke uitspraak nodig om de kern te kunnen laten doorgroeien. Dan is een proces zinvol.
Conflicten bij de kern aanpakken betekent rekening houden met alle aspecten van het conflict en met de positie van de cliënt op het toneelpodium.


OVER GERECHTELIJKE PROCEDURES

Langlopende rechterlijke procedures zijn meestal weinig effectief. Ze zijn tijdrovend (duren vaak meerdere jaren), kostbaar en ze leiden niet zonder meer tot het resultaat dat de cliënt beoogt. Daarbij lossen ze een geschil bijna nooit echt op. Ze noodzaken partijen om steeds weer terug te gaan naar negatieve ervaringen uit het verleden. Daar worden mensen meestal niet gelukkig van en het belemmert hen de blik op de toekomst te richten. Meestal lopen gerechtelijke procedures veel te lang om nog echt bevredigend en effectief te zijn voor de cliënt. Daarnaast geven partijen met een procedure een belangrijk stuk eigen autonomie voor onbepaalde tijd (de duur van de procedure wordt mede door de rechter en door de tegenpartij bepaald) uit handen.

Kortlopende rechterlijke procedures, zoals korte gedingen, voorlopige voorzieningsprocedures en ontbinding arbeidsovereenkomstprocedures (duur gemiddeld ± 3 maanden) kunnen daarentegen heel zinvol zijn. Zij leiden tot praktische voorlopige, soms definitieve uitspraken of tot deeloplossingen. Impasses kunnen er soms zeer effectief mee worden doorbroken. Vaak is hoger beroep niet mogelijk.