x

 

 

 

 

Impasses en conflicten bij de kern aanpakken is: ze zien als spannende acts, toneelstukken waarin u en tegenstanders de acteurs zijn. Er dan een plot van maken dat zo spannend is dat u zich (weer) lekker voelt en omstanders (het publiek) ademloos toekijken op hoe sterk u uw rol speelt.

Dat is Dynalaw® dynamisch conflictmanagement, de conflictaanpak die De Savornin Lohman Advocatuur als supplement op de traditionele advocatuur heeft ontwikkeld. Traditionele advocatuur, aangevuld met Dynalaw® conflictmanagement, resulteert in duurzame en verantwoorde advocatuur.

Alexander F. de Savornin Lohman
   
 

De Savornin Lohman Advocatuur is een sterk gespecialiseerd advocatenkantoor. Wij richten ons op impasses en conflicten, kwesties waarbij mensen betrokken zijn.

De meeste cliënten verlangen meer dan alleen hun recht halen of gelijk krijgen. Het moet niet alleen een goed resultaat zijn, het moet ook duurzaam zijn en achteraf moet je er ook nog met een goed gevoel op kunnen terugkijken. De meeste conflicten lossen niet op als - wat de rechter doet - alleen de zakelijke kant wordt beslecht. Dat is half werk. De Savornin Lohman Advocatuur doet daarom meer dan de gewone advocatuur. Naast onze advocatenpraktijk ontwikkelden wij Dynalaw® conflictmanagement omdat wij onderkenden dat conflicten vaak meer bepaald worden door emoties dan door zakelijkheid. Onze visie op conflicten wordt verbeeld in 'The Lohman Cabbage Conflict Model'. Op dit model is Dynalaw® conflictmanagement gebaseerd. Conflicten worden met deze methode als geheel opgelost. Deze methode passen wij toe naast de gewone advocatuur.

Het kantoormotto luidt 'Recht met Respect'. Dit motto is een betrouwbare basis voor duurzame en verantwoorde oplossingen.

Het kantoor is opgericht door Alexander F. de Savornin Lohman.