Onze ideale cliënt is flexibel, houdt van snel en efficiënt werken en is gericht op de toekomst. Hij is geen compromisfiguur. Hij houdt van samenwerken, wil dat zijn advocaat meedenkt en is niet lui. Hij speelt op de zaak, is recht voor de raap en wil direct naar de kern. Een optimaal financieel resultaat verliest hij niet uit het oog. Hij gaat zorgvuldig met relaties om en laat zich niet door emoties meeslepen. Voor gerechtelijke procedures kiest hij alleen als het niet anders kan. Achteraf wil hij een goed gevoel overhouden. Onze cliënten zijn mensen, bedrijven en organisaties met verantwoordelijkheidsgevoel. Mensen die verder kijken dan geldelijk gewin, die voelen dat conflicten hun karaktervastheid op de proef stellen, maar die ervoor kiezen niet met hun geweten te schipperen. Betrouwbare en karaktervolle mensen en bedrijven dus. Deze cliënten vinden bij ons kantoor een thuisfront waarop zij in moeilijke situaties onvoorwaardelijk kunnen terugvallen. Zij ervaren dat karaktervastheid kracht is, die evenveel respect afdwingt als de mate waarin het conflict hun karaktervastheid op de proef stelt en die, als gezegd, meestal tevens leidt tot zeer verantwoorde en vaak bovengemiddelde financiële resultaten.


NIET WERKEN WIJ VOOR BEDRIJVEN OF PARTICULIEREN DIE:

-  onbetrouwbaar of niet recht door zee zijn
-  voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten
-  misbruik maken van een machtspositie
-  zich willen verrijken ten koste van hun tegenpartij
-  geen verantwoordelijkheid willen nemen
-  bewust onzorgvuldig omgaan met het milieu
-  bewust mensenrechten schenden
-  etc.


WIE ZIJN ONZE CLIËNTEN

-  bedrijven (handelsondernemingen, adviesbureaus, automatiseringsbedrijven)
-  non-profit instellingen (o.m gezondheidszorg en maatschappelijk dienstverlening)
-  (top)managers
-  medische beroepsbeoefenaren
-  particulieren, die verantwoordelijke posities bekleden